Vyberte stránku
Vlastimil Hela, foto: Jan Vlasák

2019

Vlastimil Hela

Mizející svět szeptuch z Podlasia

Vlastimil Hela, foto: Jan Vlasák

Jedna z velice silných kapitol knihy Léčitelé, jasnovidci a mágové je věnována Vlastimilu Helovi a fenoménu „polských žítkovských bohyní“ z okolí města Białystok. Říká se jim szeptuchy, v české transkripci šeptuchy.

Anna Bondaruk v roce 2019. Vlastimil HelaJiří Kuchař byli jedněmi z posledních, kteří tuto úžasnou ženu navštívili. Pohřeb měla v pátek 13. srpna 2021. Bylo jí devadesát dva let. Knihy Léčitelé, jasnovidci a mágovéNávrat žítkovských bohyní, na jejíž titulní straně najdete tuto úžasnou polskou léčitelku, jsou neopakovatelným svědectvím.

Autor knih Tajemství bohyní na ŽítkovéNávrat žítkovských bohyní vzpomíná na návštěvu u Anny Bondaruk:

Řekla, že se mám podívat na oblohu nalevo ode mne.

Na modrém pozadí se zvolna posunovaly šednoucí mraky, nasvícené jako objekty v ateliéru uherskobrodského fotografa Františka Chrástka pozdně odpoledním sluncem, chystajícím se k zapadnutí kamsi za obzor. Ostatně všiml jsem si, že její pohled tam zamířil několikrát před tím. Čekala.

Teď se tam na trojrozměrném plátně objevily oči. Ne ledajaké.

Seděl jsem na židli. Ta deka na ní byla už dlouho. Zpočátku jsem se trochu štítil. Samotného mne překvapilo, jak rychle mi přestaly vadit dotěrné mouchy a nasládlý pach rozkládající se moči i omšelé šaty staré ženy, která seděla přede mnou. Opírala se o namodralou stěnu vesnického domku. Atmosféra okamžiku byla esencí mnoha prožitků z mého života.

Do vrásek na snědé tváři jí dlouhý život nahrál útrapy a bolesti jako do drážek gramofonové desky. Ty radostnější chvíle měla zapsané v jiskřivých očích s tajemným, zároveň i povzbuzujícím pohledem.

Vzpomněl jsem si na moje babičky. Stejně i ona trávila většinu času kdesi na polích, s motykou v ruce. Velké, chlapsky upracované ruce, nemyté, se špínou za nehty, mi připadaly laskavější než vymydlené, drahými kosmetickými přípravky vycizelované ruce mladých žen.

Z knihy Návrat žítkovských bohyní

Nezbytnou pomůckou Anny Bondaruk byla ovčí vlna.

Ta devadesátiletá žena nic nezastírala. Mluvila možná polsky, možná bělorusky, nejspíš směsicí obojího. Racionální část mého mozku tu a tam něčemu rozuměla. Ta druhá překlad nepotřebovala. Aniž bych se o to bůhvíjak snažil, vzniklo cosi mezi tím. Prázdno s posvátnými vibracemi veršů i rytmu slov magického rituálu, iniciující prapůvodní léčivé síly pro aktivní zásah do životních událostí rozumem neovlivnitelných.

Seděl jsem před starým zanedbaným domem, jakých bývala na Kopanicích ještě před pár desítkami let většina. Zapomenutá vesnička v polském Podlesí, nedaleko běloruské hranice. Docházelo mi, že putování sem vzniklo především kvůli tomuto setkání.

Vyjevovala se pravda podobná té, které pohlédl do tváře princ Siddhártha, aby prozřel a mohl se stát Buddhou všech buddhů. Skutečný, nezastíraný svět obyčejných lidí.

Život je iluze. Namlouváme si, že obrazy, které sledujeme na vnitřním promítacím plátně, jsou skutečností. Je snadnější vidět růžovými brýlemi mámení pěkné věci, než se dívat na ty škaredé, rozbolavěné, smutné a bolestné. Bídu, nemoci, na žebrající bez domova.

Sedím na židli, šeptucha odříkává modlitby, zaříkávání, vodí mé ruce sepjaté na svatém obrázku střídavě nahoru a dolů, do strany a k sobě. V jeden moment se hluboce předkloní a já ji musím následovat, až se moje tvář dotkne jejího ramene.

Z knihy Návrat žítkovských bohyní

Vlastimil Hela při léčitelském zákroku.
Cesta k szeptuchám v Podlasie často vede podél běloruské hranice. Dnes je tato oblast civilistům nepřístupná.
Běloruská hranice 
Ukrajinský Modlitboslov sloužil Anně Bondaruk k předčítání modliteb, kterými provázela svoje léčení.

Přítomnost vojáků není v Podlasie nic nového. Takto rozháněla polská lidová armáda účastníky procesí, která se vydávala k místu mariánských zjevení z roku 1965. Vlastimil HelaJiří Kuchař se v roce 2019 setkali s tehdy dívkou, dnes velice sympatickou paní, které se tehdy několikrát zjevila Matka Boží. Svědectví o tom najdete v knize Léčitelé, jasnovidci a mágové

Sdílejte článek na: