Vyberte stránku
MUDr. Miroslav Pekárek (1921–2007)

MUDr. Miroslav Pekárek

Lékař a léčitel

MUDr. Miroslav Pekárek (1921–2007)

Lékařem zcela mimo mně dnes známé kategorie byl Miroslav Pekárek. V roce 1988 jsem s ním prožil zvláštní příhodu, kdy matce mého kamaráda, který žil v té době v emigraci v Rakousku, doporučil antroposofický lék proti rakovině Iscador. Syn jí ho koupil a poslal. Na celnici jí ho ovšem nevydali s odůvodněním, že u nás není registrován.

Z knihy Léčitelé, jasnovidci a mágové

Legendární zakladatel Naturcentra Salvea a propagátor celostní medicíny patřil mezi uznávané lékaře i za minulého režimu a často jsem o něm slýchal od členů Psychoenergetické laboratoře. Pro měsíčník Regenerace jsem s ním připravil větší materiál v roce 2001, kdy vyšla jeho kniha Tajemství zdraví a naděje. Vznikla díky pozoruhodnému setkání dvou autorů, lékaře a spisovatele Vladimíra Vokolka.

Následující text vyšel v měsíčníku Regenerace 9/2001.

Léčit se musíte sami, já vám v tom budu jenom pomáhat

Nejdůležitější pro mě bylo setkání s Josefem Zezulkou. Pracoval jsem tehdy v radiologickém oddělení, kde jsem se třicet let setkával s onkologickými pacienty. Bylo to depresivní. Při všech zkušenostech, které jsem v tak dlouhé praxi získal, při rozvoji a značném pokroku léčebných metod, jsem byl jen svědkem umírání. S tím jsem se nemohl smířit. Celá léta jsem se věnoval prevenci, ale i to bylo neuspokojivé. 

Jednou si mě zavolal ředitel. Dostal dopis z prezidentské kanceláře, v němž si občané Prahy 5 stěžovali na nějakého léčitele, jenž léčí bez povolení. Tajemný muž se měl dostavit před lékařskou komisi, která měla odborně posoudit jeho činnost Léčitel. To pro mě bylo v té době cosi hodně romantického. Nosí nepochybně dlouhé vlasy, černý vous a má uhrančivé oči… Jak jsem se ale mýlil. Před narychlo svolanou odbornou porotou seděl docela obyčejný člověk, s neobyčejným úsměvem a s nesmírně laskavým a moudrým pohledem. „To přece není žádný podvodník,“ řekl jsem komisi. Ostatní si mysleli pravý opak. Ani nevím proč, ale při rozchodu jsme si slíbili, že se setkáme. Tak začalo naše velké přátelství, odborné i lidské, i moje nová cesta, po které dodnes kráčím. 

Naše spolupráce by se dala označit jako vzorný příklad součinnosti klasické a alternativní medicíny. Josef dokázal zastavovat růst nádorových buněk a já doplňoval celostní léčení použitím přírodních enzymů. Jednalo se většinou o pacientky a musím zdůraznit, že nebyly nikdy operovány ani ozařovány. Sledoval jsem je více jak deset let. Byly beze známek progrese, recidivy nebo metastáz. Všechno jsme samozřejmě museli tajit a nevedli jsme žádnou dokumentaci, ani zápisky. Prozrazení našich úspěchů by tehdy jistě mělo tragickou dohru, soud a ztrátu diplomu. Totalitní režim měl v rukách neomezenou moc. 

I po našich častých rozpravách o Bohu nebo karmě jsme se vždy vraceli k medicíně. Často mi připomínal, že pokud budu chtít být dobrým lékařem, musím působit nejen na tělesnou, ale i duševní stránku pacienta, zejména na jeho víru v uzdravení. Často opakoval slova, která mi dodnes znějí v hlavě: 

Pokud jsi lékař, jsi samozřejmě i léčitel. Jinak bys byl jen obyčejný doktor. 

MUDr. Miroslav Pekárek (1921–2007)

Nesmírně zajímavá byla setkání se zahraničními odborníky. Pro člověka za železnou oponou byla nahlédnutím do jiného světa. Nezapomenutelná pro mě byla návštěva na Lukasklinik ve švýcarském Arlesheimu, kde se již léta praktikuje alternativní způsob léčení onkologických pacientů. V té době jsem už pracoval v Akademii věd a tamní odborník dr. Heim byl napojen na výzkum celé řady německých firem a provedl malý zázrak. Dokázal přesvědčit firmu Ultrakust, aby mi zapůjčila přístroj TRD propojený s počítačem. Byl to tehdy nejmodernější diagnostický přístroj. Pro mne to znamenalo cosi naprosto fantastického, protože po nastavení programu Mammascore jsem mohl objevit počínající stadium rakoviny prsu, stadium, které bylo jinými metodami nezjistitelně. Byl to právě tento přístroj, jenž patřil mezi základní vybavení Naturcentra Salvea. Bylo založeno jako dobrovolné sdružení lékařů, léčitelů, techniků a všech, kteří usilují o návrat k přírodní léčbě, O spojení klasické medicíny s alternativní a všech, kteří se chtějí vydat na nové a neprošlapané cesty. Zdraví i nemoc považují tamní odborníci za problém celotělový, což je i případ alergií, kterým se věnuje můj syn MUDr. Josef Pekárek, který přitom udržuje kontakty s klasickou školní medicínou.

Pacienti v Naturcentru setkávají se zdánlivým paradoxem. Zjistí totiž, že mimo počítače a nejmodernějších přístrojů syn používá biotenzor, jenž je jeho neodmyslitelným pomocníkem. Biotenzor je, zjednodušeně řečeno, forma kyvadélka. Lze jej úspěšně aplikovat jak v diagnostice, tak k upřesňování léčebných programů.

Všechny metody používané v Naturcentru Salvea se od klasické medicíny odlišují a škála nemocí je přitom značně široká. Pacienti často přiznávají, že mají vůbec poprvé možnost si s lékařem v klidu popovídat. Jsou přitom zataženi do aktivní spolupráce. Při prvním setkání jim říkám: Vyléčit se musíte vy. Já vám v tom budu pouze pomáhat. Samotného mě překvapuje, jak lidé na tuto prostou větu reagují. Jako by již tato slova pomáhala léčit. Slyším z nich ozvěnu laskavosti Josefa Zezulky.

Sdílejte článek na: