Vyberte stránku

Rozšířené kapitoly z knihy

Zde přinášíme to, co se nevešlo do knihy Léčitelé, jasnovidci a mágové. Najdete tady fotografie a dokumenty z několika soukromých archivů. Tyto stránky pravidelně doplňujeme.

1985

Josef Prouza

Lidový léčitel a démon alkoholu

V knize Léčitelé, jasnovidci a mágové uvádí Jiří Kuchař, jak ho překvapilo, že Josef Prouza si dělal opisy dopisů, které mu posílal. Bylo jich hodně a všechny si schoval.

Zde je jeden z nich v původním rozsahu…

Květoslava Patočková

Semilská bába

Významnou oblastí, v níž žila řada lidových léčitelů, byl pás podhůří Jizerských hor, Krkonoš a Orlických hor. Zdeněk Hanka a Jiří Kuchař připravovali druhý díl knihy Léčitelé, jak je neznáte, který ovšem nikdy nevyšel. Zdeněk Rejdák jim tehdy dal kontakt na lidovou léčitelku, slavnou Semilskou bábu. Jmenovala se Květoslava Patočková a hodně se o ní hovořilo i v kuloárech Psychoenergetické laboratoře vedené prof. Františkem Kahudou. 

MUDr. Miroslav Pekárek

Lékař a léčitel

„Lékařem zcela mimo mně dnes známé kategorie byl Miroslav Pekárek. V roce 1988 jsem s ním prožil zvláštní příhodu,“ píše Jiří Kuchař v knize Léčitelé, jasnovidci a mágové.

2003

S Milanem Calábkem u hrobu Panny Marie

Jiří Kuchař

Na podzim 2003 pořádal Institut alternativního vzdělávání výlet do Turecka. Průvodcem byl Milan Calábek a pro mě bylo velkou poctou, že jsem se ho mohl zúčastnit také. Navštívili jsme mnoho památek spojených s Chetity, starými Řeky a Římany, a také místa s křesťanskou tradicí. Všude nás provázel Milanův zasvěcený výklad. Jednou z mnoha zastávek byl Slavičí vrch nad Efezem.

2001

S Milanem Calábkem na výletě za Hieronymem Boschem

Jiří Kuchař

Na podzim 2001 se v rotterdamském Museum Boijmans konala výstava obrazů Hieronyma Bosche. Půjčily je na ní téměř všechny světové galerie, které je vlastní. Vrcholem byla expozice triptychu Zahrada pozemských rozkoší, někdy označovaná jako Tisícileté království. Česká univerzita nové doby, dnes Institut alternativního vzdělávání, na ni uspořádala nezapomenutelný výlet dvěma autobusy.

1990

Stanislav Grof

Lidé z katalogů

V knize Léčitelé, jasnovidci a mágové píše Jiří Kuchař o tom, jak za minulého režimu dostával katalogy z centra pro alternativní zkoumání lidského vědomí.

V katalozích z Esalenu se opakovalo jméno, které znělo nápadně česky: Stanislav Grof.

1995

MUDr. Václav Vydra

Fenomén PEL

MUDr. Václav Vydra byl šedou eminencí Psychoenergetické laboratoře. Ještě jako student se seznámil a přátelil s  bylinářkou Boženou Kamenickou. Jeho mimořádné schopnosti a zájem o celostní medicínu ho přivedly k akupunktuře, homeopatii a dalším metodám.

1997

Otto Placht

Hadí síla

„Pobyt s Ottou v amazonské džungli byl naprosto mimořádným zážitkem a prožitkem, na který nelze zapomenout a za který mu budu vždycky vděčný. Ayahuasca tě promění ve zvíře a potom vzlétneš k nebi jako pták, napsal mi na jedné pohlednici. A to se potom skutečně také stalo. Dnes ho považuji za jednoho z nejvýznamnějších světových psychedelických malířů.“
– Jiří Kuchař

Holger Kalweit

V zemi mohyl

Zlato nemělo pro Thráky význam cenného kovu, jak je tomu dnes, a nesloužilo ani jako umělecké předměty k vystavení, ale bylo pro ně symbolem očištěného astrálního těla. Toho nejčistšího, v co lze duši přetavit. Lidé se dnes na tyhle objekty dívají hlavně jako na artefakty. Pro Thráky měly jiný smysl.

Šumperský „čaroděj“

Aleš Rumler ve vzpomínce psychotronika Josefa Schröttera

Aleš tvrdil, že v našem organismu máme nějakou vstupní jednotku, filtr, který když je mentálně uveden do činnosti, potom tam v tom okamžiku nevpustí jinou energii. To platí zejména u malých dětí, které mají strach z lékaře nebo léčitele. A také vždycky říkal: „Něco patří Bohu, něco lékaři a něco léčiteli. Hlavně neslibujte lidem něco, co neumíte a na co nemáte.“

Potápěčský kroužek

Oldřich Hamera ve vzpomínce geologa a spisovatele Václava Cílka

„Znal jsem ten typ lidí, kteří v křídle kolibříka, ve světle procházejícím vltavínem nebo v kresbě motýlích křídel dokázali uvidět něco z podstaty světa,“ vzpomíná Václav Cílek na renesančního muže Oldřicha Hameru.

Rudolf Janíček

Návštěva se Zdeňkem Krušinou u Rudolfa Janíčka

„Zpaměti nám tehdy recitoval Zpěv vznešeného a vzpomínal na překlady Gópala Mukerdžího a korespondenci s ním.“ – Jiří Kuchař

V článku najdete i kompletní Píseň Vznešeného (Bhagavadgita) v přednesu Milana Friedla (19 videí).

1995

Cleve Backster

Rostliny s námi komunikují

Jedním z mnoha zajímavých setkání v knize  Léčitelé, jasnovidci a mágové  je návštěva u Cleve Backstera, kterou autor zažil v roce 1995.

„Muž, který hovořil s rostlinami“ popisuje svoji spolupráci s CIA, během které se především podílel na vývoji detektorů lži.

Bohumil Houser

Nejde o boj proti nemoci…

„Nezaměřujte se na myšlenky o nemocech a starostech, ale naopak pěstujte představy zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti a míru.“

Podle Bohumila Houser může správně rozvíjená imaginace zesílit účinky aplikovaných metod a podstatně urychlit proces uzdravení.

2019

Vlastimil Hela

Mizející svět szeptuch z Podlasia

Jedna z velice silných kapitol knihy Léčitelé, jasnovidci a mágové je věnována Vlastimilu Helovi a fenoménu „polských žítkovských bohyní“ z okolí města Białystok. Říká se jim szeptuchy, v české transkripci šeptuchy. Autor knih Tajemství bohyní na Žítkové a Návrat žítkovských bohyní vzpomíná na návštěvu u Anny Bondaruk.

Oldřich Hamera

Hermetický mág aktivní grafiky

„Knihou Léčitelé, jasnovidci a mágové se Oldřich Hamera vine docela nenápadně. Jeho nečekaný odchod bolí o to víc, oč méně jsme ho všichni, co jsme ho měli rádi, čekali,“ píše Jiří Kuchař ve své vzpomínce na Oldřicha Hameru.

1989

Zdeněk Fryč

Mystik

„Vyzařovalo z něj ale něco mnohem hlubšího, nevyslovitelná starosvětská moudrost dávného mystika, který si vybral život v osamění za smysl a vrchol svého života,“ vzpomíná Jiří Kuchař na Zdeňka Fryče.

1990

Božena Kamenická

Bába z Radnic

Proslula hlavně svým působením v Radnicích a od té doby jí nikdo neřekl jinak než Bába z Radnic nebo Radnická bába. Tehdy se stala pojmem.

Kapitola o slavné lidové léčitelce…

2005

Gordon Smith

Posel duchovních světů

Předtím a ani potom jsem někoho podobného nepotkal. Jméno Gordon Smith jsem prvně slyšel v roce 2005 od lidí z nakladatelství Hay House…

Celá kapitola z knihy Léčitelé, jasnovidci a mágové.

Sdílejte článek na: